fbpx

Модерен интранет интерфейс за поддръжка на ежедневни комуникационни и административни задачи.a

Функции

НОВИНИТЕ

Споделяне на фирмени новини със снимки и видеоклипове за всички служители или избрани групи

СПИСЪК С
КОНТАКТИ

Кой кой е във фирмата. Достъп до фирмените данни за контакт на всеки служител.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА

Създаване и споделяне на корпоративни събития в един лесен за използване календар с възможност за обратна връзка.

ДОКУМЕНТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Преглеждане, изтегляне и изпращане на обратна връзка за правилници, разпоредби, брошури и различни фирмени материали („Прочетох и разбрах“).

КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ

Показване на важни, кратки новини, бърза информация, привличащи внимание.

ГАЛЕРИЯ

Изготвяне и разглеждане на албуми. Изтегляне и качване на изображения и видеоклипове, които улавят живота на компанията.

ОБЩНОСТИ

Създаване на различни групи в съответствие с кръга интереси, работни области, локации и др. Изпращане и споделяне на целево съдържание за общностите.

ПРОУЧВАНИЯ

Изготвяне, споделяне и запълване на онлайн проучвания с прости, измерими, незабавни статистически данни.

ВИКТОРИНА

Създаване на игрови викторини. Подаване на снимки, въпроси и възможности за отговори.

ЧАТ

Възможност за чатене с всеки, избран от списъка с контакти или в групите на общностите.

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Онлайн обучение и квалификация, споделяне на знания, проверяем учебен материал, налично съдържание в различни формати (видео, текст, изображение, инфографики, pdf, ppt, галерия и др.)

ДИГИТАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Специфично за работните позиции съдържание и учебни материали. Знания, измерими с тестове и въпросници.Актуални отчети и статистика.

RSS ФОРМАТИ

Вмъкване на новини от други уебсайтове и показване в отделна категория

ФЕЙСБУК МОДУЛ

Вмъкване на новинарски постове от страници във Фейсбук и показване в отделна категория

IP ФИЛТЪР

Ограничаване на достъпа до документи и образователни материали въз основа на IP диапазони

ОПЦИИ ЗА ЛИНКОВЕ В МЕНЮТО

Свободно разширяеми елементи от менюто, зад които могат да се зададат свързващи интерфейси

Свържете се с нас за повече информация

2 + 11 =

пишете ни!

hello@bluecolibriapp.pl

обадете ни се!

+36 70 935 5045